Sobótka 2017

W dniu 14 czerwca 2017 roku w Domu Pomocy Społecznej w Cetuniu odbyła się impreza integracyjna pn. „Sobótka 2017”. Organizatorami tego spotkania byli: Stowarzyszenie Niepełnosprawni w Domu i Środowisku, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, sponsorzy i darczyńcy.

W imprezie wzięli udział mieszkańcy  Domów Pomocy Społecznej z powiatu koszalińskiego –  z  Cetunia, Parsowa, Mielna, Bobolic, Nowych Bielic, z Żydowa, Środowiskowego Domu Samopomocy w Krągu oraz DPS w Białogardzie. Ogólna liczba uczestników wyniosła około 200 osób

Swoją obecnością zaszczyciły nas władze Powiatu Koszalińskiego :

-Przewodniczący Rady Powiatu Koszalińskiego Zenon Dropko, vice Starosta Dariusz Kalinowski, Sekretarz Agnieszka Maślińska i Skarbnik Agnieszka Kowalska .

Władze Gminy Polanów: -Burmistrz Grzegorz Lipski, Z-ca Burmistrza Piotr Górniak, Radni Powiatu Koszalińskiego i Gminy Polanów, Dyrektorzy jednostek organizacyjnych Powiatu Koszalińskiego.

Podczas trwania „Sobótki 2017” zostały przeprowadzone warsztaty terapii zajęciowej na których  przygotowywano  wianki z zakupionych materiałów przez Stowarzyszenie. Wianki zostały ocenione i puszczone na wodę Jeziora Wielkiego w Cetuniu.

W trakcie trwania imprezy odbywały się również zabawy integracyjne m.in.:(szukanie kwiatu paproci, wybór najładniejszej Świtezianki, konkurencje zręcznościowe). Zwycięzcom wręczono nagrody, a wszystkim uczestnikom słodycze.

Przez cały czas trwania imprezy uczestnicy korzystali z ciepłych posiłków, z grilla, ciast, kawy, herbaty, lodów.

Impreza integracyjna „Sobótka 2017” zakończyła się po godzinie 16.00.

Podczas  imprezy mieszkańcy i zaproszeni goście spotkali  się z wieloma osobami             i zespołami pracującymi na rzecz pomocy społecznej lub zajmujących się zawodowo osobami niepełnosprawnymi. Nawiązano nowe znajomości i kontakty.  Uczestnicy spotkania mieli możliwość zapoznania się z pracami wykonanymi przez mieszkańców Domu Pomocy Społecznej z Cetunia na zajęciach terapii zajęciowej.