Informacja o projekcie

rakbaner

Projekt: „Zwalczamy nowotwory – program profilaktyki nowotworowej
w powiecie koszalińskim”
, dofinansowany w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu Państwa, Program PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu – Operator Programu Ministerstwo Zdrowia.

Budżet projektu 3 398 337,00 PLN

85% = ze środków NMF

15% = Operator Programu – Ministerstwo Zdrowia

Okres realizacji projektu: 10.12.2014 r. –30.04.2017 r.

Cel projektu: Zmniejszenia i zapobieganie zachorowalności na nowotwory złośliwe płuca i oskrzela, jelita grubego i odbytu oraz nowotwory złośliwe prostaty, a także poprawa zdrowia publicznego oraz ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu na terenie powiatu koszalińskiego. Do celów projektu zalicza się także promocję zachowań prozdrowotnych, promocji zdrowych i zmiany dotychczasowych nawyków żywieniowych, promocja aktywności ruchowej, dalszego podnoszenia świadomości w zakresie znaczenia badań profilaktycznych.

Opis grupy do, której skierowane są badania w zakresie nowotworów płuc i oskrzela

Badania skierowane będą do osób w wieku od 35 do 70 lat.

 

Badaniom mogą być poddane osoby, u których wystąpił co najmniej jeden z następujących przypadków tj.:

– osoba pali/paliła tytoń ponad 20 lat,

– osoba jest/była długotrwale narażona na bierne wdychanie dymu papierosowego,

– osoba jest/była narażona na długotrwałą ekspozycję negatywnych czynników zewnętrznych związanych ze szkodliwymi warunkami pracy oraz warunkami bytowymi (np. narażenie na oddziaływanie azbestu),

– osoba jest dotknięta otyłością,

– osoba nadużywa alkoholu,

– osoba pochodzi z obszarów wiejskich.

Badania przewidziane w ramach realizacji projektu:

-badania laboratoryjne: (morfologia, gazometria, LDH, kwas moczowy, kreatynina, aminotransferazy, jonogram, enolaza neuronowoswoista); badanie smokolizerem; badania diagnostyki obrazowej tj. RTG klatki piersiowej PA + boczne; badanie plwociny w kierunku komórek nowotworowych (cytologia, histopatologia) – 1000 osób;

– dodatkowo dla 100 osób z grupy 1000 osób poddanej badaniu przewiduje się w razie konieczności wykonanie tomografii komputerowej klatki piersiowej;

– dodatkowo dla 100 osób z grupy 1000 osób poddanej badaniu przewiduje się w razie konieczności wykonanie badania bronchoskopii z ewentualnym pobraniem wycinka i badaniem histopatologicznym.

Rezultaty:

– badania profilaktyczne dla 1000 osób w zakresie nowotworów płuc i oskrzela m.in. badania laboratoryjne i badania diagnostyczne,

1 000 osób zostanie poddanych badaniom smokolizerem,

15 000 osób objętych zostanie badaniami ankietowymi w tym:

  1. a) 7 500 szt. – zmiany nowotworowe oskrzela i płuca,
  2. b) 3 750 szt. – zmiany nowotworowe jelita grubego i odbytu,
    c) 3 750 szt. – zmiany nowotworowe gruczołu krokowego i  innych nowotworów skojarzonych, tj. jądra i innych męskich narządów,

20 000 osób będzie uczestniczyło w programach promocji zdrowia organizowanych podczas imprez na terenie powiatu,

5 000 zostanie objętych promocją zdrowia,

-1 000 uczestników warsztatów – uczniowie szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu koszalińskiego.

 

Działania realizowane w ramach projektu:

– współudział w wydarzeniach kulturalnych organizowanych na terenie powiatu koszalińskiego,

– organizacja kampanii i konkursu dotyczącego społecznej odpowiedzialności biznesu w związku z dbałością o środowisko pracy pracowników,

– warsztaty kształtowania postaw prozdrowotnych w szkołach gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych,

– szkolenia lekarzy POZ i innego personelu medycznego – profilaktyka nowotworów,

– kampanie: antynikotynowa, zdrowego żywienia oraz promująca aktywność fizyczną.