Wizyta członków spółdzielni socjalnych z Włoch

W ramach realizacji programu ERASMUS+  finansowanego ze środków europejskich w okresie od 22 do 28 listopada 2014 r. w ramach wymiany doświadczeń zawodowych przebywała grupa 22 osobowa z Włoch – członków spółdzielni socjalnych z Toskanii (prowincja Grosseto i Folonica).

W  dniu 24 listopada 2014 r. grupa ta odwiedziła Stowarzyszenie Niepełnosprawni w Domu i Środowisku i Dom Pomocy Społecznej w Cetuniu oraz Dom Pomocy Społecznej w Żydowie. Podczas pobytu w tych placówkach partnerzy z Włoch interesowali się zasadami prowadzenia przez organizacje pozarządowe i jednostki samorządowe domów pomocy społecznej oraz prowadzoną resocjalizacją osób osadzonych w Zakładzie Karnym w Starym Bornem prowadzoną w Domu Pomocy Społecznej w Żydowie.

Gościom przekazano również informacje dotyczące zasad sprawowania opieki, sposobach finansowania domów, a także prowadzoną rehabilitacją, terapią zajęciową, sposobem żywienia, zapewnienie opieki medycznej itp. Informacji udzielali w dyrektorzy DPS w Żydowie pan Jerzy Stec i pani Elżbieta Majcher, a w Cetuniu Prezes Stowarzyszenia pan Józef Niwiński.

O programie prowadzonej resocjalizacji dla osób osadzonych, a pracujących w DPS w Żydowie oraz o zasadach ogólnopolskiego programu mówili funkcjonariusze Zakładu Karnego w Starem Bornem mjr Andrzej Lewiński starszy wychowawca, por. Piotr Rybiński starszy inspektor działu penitencjarnego oraz por. Robert Trembowelski, oficer prasowy.
Natomiast goście z Włoch poinformowali zabranych o prowadzonej działalności ich spółdzielni socjalnych. Czym się zajmują, kto może zakładać w spółdzielnie socjalne. Zapoznali partnerów ze sposobem organizacji spółdzielni, zatrudnienia pracowników, sposobem finansowania.

Spotkanie przebiegało w przyjaznej atmosferze przy serwowanej kawie, a zakończyło się wspólnym obiadem w Cetuniu.