Wizyta członków spółdzielni socjalnych z Włoch

W ramach realizacji programu ERASMUS+  finansowanego ze środków europejskich w okresie od 22 do 28 listopada 2014 r. w ramach wymiany doświadczeń zawodowych przebywała grupa 22 osobowa z Włoch – członków spółdzielni socjalnych z Toskanii (prowincja Grosseto i Folonica).

W  dniu 24 listopada 2014 r. grupa ta odwiedziła Stowarzyszenie Niepełnosprawni w Domu i Środowisku i Dom Pomocy Społecznej w Cetuniu oraz Dom Pomocy Społecznej w Żydowie. Podczas pobytu w tych placówkach partnerzy z Włoch interesowali się zasadami prowadzenia przez organizacje pozarządowe i jednostki samorządowe domów pomocy społecznej oraz prowadzoną resocjalizacją osób osadzonych w Zakładzie Karnym w Starym Bornem prowadzoną w Domu Pomocy Społecznej w Żydowie. Czytaj dalej