Szkolenia zagraniczne – Malta i Portugalia

Stowarzyszenie „Niepełnosprawni w Domu i Środowisku” w Cetuniu w bieżącym roku kontynuuje  realizuję szkoleń zagranicznych w ramach programu Leonardo da Vinci pn. Aktywizacja i integracja mieszkańców domów pomocy społecznej – najlepsze praktyki i doświadczenia. W dniach od 19 do 25 maja 2013 roku grupa 7 osób z Domów Pomocy Społecznej w Cetuniu, Żydowa oraz pracownicy instytucji współpracujących w zakresie pomocy społecznej z terenu powiatu koszalińskiego uczestniczyła w wyjeździe studyjnym na Maltę do organizacji przyjmującej Fundacji Futura Rocus. Podczas pobyty uczestnicy odwiedzili 4 domu pomocy społecznej prowadzone przez organizacji rządowe i kościelne. Ilość miejsc w domach wynosiła od 35 do 80 osób. Były to domu przeznaczone dla osób starych zarówno dla kobiet jak i mężczyzn. Warunki mieszkaniowe podobne jak w domach powiatu koszalińskiego. Pokoje 2,3 i 4 osobowe, posiłki trzy razy dziennie plus dieta dla osób wymagających innego żywienia. Osoby odbywające szkolenie na Malcie zobowiązane są  sporządzić raport ze swojej wizyty oraz przedstawić efekty szkolenia na zebraniu Stowarzyszenia.

Kolejna grupa 5 osób, członków Stowarzyszenie „Niepełnosprawni w Domu i Środowisku” uczestniczyła w dniach od 2 do 8 czerwca 2013 roku w szkoleniu i wymianie doświadczeń w Portugalii w miejscowości Barcelos niedaleko Bragi. Podobnie jak inny uczestnicy mieli okazje poznać funkcjonowanie domów pomocy społecznej oraz placówkę oświatową (szkolę podstawową).

Organizacją przyjmującą była fundacja Intercultural  Association  Mobility  Friends.

Uczestnicy otrzymali odpowiednie certyfikaty odbycia szkolenia.

W czasie pobytów organizacje goszczące zapewniają również program poznania kultury i regionu w którym przebywają uczestnicy szkoleń. I tak osoby przebywające na Malcie zwiedzili wyspę Gozo oraz Medinę i Rabata, a Portugalia Porto i Bragę.