Szkolenia i staże zagraniczne

Stowarzyszenie „Niepełnosprawni w Domu i Środowisku” z siedzibą w Cetuniu przystąpiło  do realizacji kolejnego etapu szkoleń zagranicznych z programu „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci. Realizowany projekt nosi nazwę „Senior Plus.

Aktywizacja i integracja społeczna mieszkańców domów pomocy społecznej – najlepsze praktyki i doświadczenia”. Czytaj dalej