Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Aktualności

Informacja o projekcie

Projekt: „Zwalczamy nowotwory – program profilaktyki nowotworowej
w powiecie koszalińskim"
, dofinansowany w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu Państwa, Program PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu – Operator Programu Ministerstwo Zdrowia.

 

 

Budżet projektu 3 398 337,00 PLN

85% = ze środków NMF

15% = Operator Programu - Ministerstwo Zdrowia

Okres realizacji projektu: 10.12.2014 r. –30.04.2017 r.

Cel projektu: Zmniejszenia i zapobieganie zachorowalności na nowotwory złośliwe płuca i oskrzela, jelita grubego i odbytu oraz nowotwory złośliwe prostaty, a także poprawa zdrowia publicznego oraz ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu na terenie powiatu koszalińskiego. Do celów projektu zalicza się także promocję zachowań prozdrowotnych, promocji zdrowych i zmiany dotychczasowych nawyków żywieniowych, promocja aktywności ruchowej, dalszego podnoszenia świadomości w zakresie znaczenia badań profilaktycznych.

Opis grupy do, której skierowane są badania w zakresie nowotworów płuc i oskrzela

Badania skierowane będą do osób w wieku od 35 do 70 lat.

 

Badaniom mogą być poddane osoby, u których wystąpił co najmniej jeden z następujących przypadków tj.:

- osoba pali/paliła tytoń ponad 20 lat,

- osoba jest/była długotrwale narażona na bierne wdychanie dymu papierosowego,

- osoba jest/była narażona na długotrwałą ekspozycję negatywnych czynników zewnętrznych związanych ze szkodliwymi warunkami pracy oraz warunkami bytowymi (np. narażenie na oddziaływanie azbestu),

- osoba jest dotknięta otyłością,

- osoba nadużywa alkoholu,

- osoba pochodzi z obszarów wiejskich.

Badania przewidziane w ramach realizacji projektu:

-badania laboratoryjne: (morfologia, gazometria, LDH, kwas moczowy, kreatynina, aminotransferazy, jonogram, enolaza neuronowoswoista); badanie smokolizerem; badania diagnostyki obrazowej tj. RTG klatki piersiowej PA + boczne; badanie plwociny w kierunku komórek nowotworowych (cytologia, histopatologia) - 1000 osób;

- dodatkowo dla 100 osób z grupy 1000 osób poddanej badaniu przewiduje się w razie konieczności wykonanie tomografii komputerowej klatki piersiowej;

- dodatkowo dla 100 osób z grupy 1000 osób poddanej badaniu przewiduje się w razie konieczności wykonanie badania bronchoskopii z ewentualnym pobraniem wycinka i badaniem histopatologicznym.

Rezultaty:

- badania profilaktyczne dla 1000 osób w zakresie nowotworów płuc i oskrzela m.in. badania laboratoryjne i badania diagnostyczne,

- 1 000 osób zostanie poddanych badaniom smokolizerem,

- 15 000 osób objętych zostanie badaniami ankietowymi w tym:

                        a)  7 500 szt. - zmiany nowotworowe oskrzela i płuca,

b) 3 750 szt. - zmiany nowotworowe jelita grubego i odbytu,
c) 3 750 szt. - zmiany nowotworowe gruczołu krokowego i  innych nowotworów  skojarzonych, tj. jądra i innych męskich narządów,

- 20 000 osób będzie uczestniczyło w programach promocji zdrowia organizowanych podczas imprez na terenie powiatu,

- 5 000 zostanie objętych promocją zdrowia,

-1 000 uczestników warsztatów – uczniowie szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu koszalińskiego.

 

Działania realizowane w ramach projektu:

- współudział w wydarzeniach kulturalnych organizowanych na terenie powiatu koszalińskiego,

- organizacja kampanii i konkursu dotyczącego społecznej odpowiedzialności biznesu w związku z dbałością o środowisko pracy pracowników,

- warsztaty kształtowania postaw prozdrowotnych w szkołach gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych,

- szkolenia lekarzy POZ i innego personelu medycznego – profilaktyka nowotworów,

- kampanie: antynikotynowa, zdrowego żywienia oraz promująca aktywność fizyczną.