O nas

Dom Pomocy Społecznej w Cetuniu istnieje od 15 kwietnia 1983r. i mieści się w pałacu zbudowanym w stylu neogotyckim na przełomie XIX i XX wieku ( wpisany do rejestru zabytków pod nr A-1626 decyzja z dnia 03.03.2017r.). Jest to obiekt wolno stojący posadowiony na terenie zabytkowego parku (decyzją z dnia 08 czerwca 1978r. dokonano wpisu do rejestru zabytków ). Od strony południowej obiekt wraz z parkiem przylega do głównej ulicy miejscowości Cetuń, a od strony północnej do jeziora Cetuń Wielkie. Obiekt jest położony w okolicy zalesionej i oddalony jest o 8 km od miasta Polanowa stanowiącego siedzibę gminy oraz o 35 km od miasta powiatowego Koszalina , gdzie jest siedziba Starostwa Powiatowego i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie .

Budynek jest obiektem trójkondygnacyjnym z użytkowym poddaszem.  Pokoje w niezmienionym układzie pałacowym są 3 i 4 osobowe. Dom wyposażony w windę tzw. szpitalną. Wnętrze pałacu zachowało większość oryginalnych ozdób z okresu świetności tej budowli.

Dom jest placówką dla osób przewlekle chorych somatycznie zapewnia mieszkańcom całodobową opiekę oraz zaspokaja niezbędne potrzeby bytowe, społeczne na poziomie obowiązującego standardu, według indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych mieszkańca.
W Domu każdy jego mieszkaniec ma w szczególności zapewnione: wolność osobistą, intymność, poszanowanie godności i poczucie bezpieczeństwa.
Dom wyposażony jest w gabinet lekarski, salę rehabilitacyjną, salę terapii zajęciowej posiada dwie sale pobytu dziennego, kaplicę, stołówkę. Mieszkańcy mogą korzystać ze świetlic oraz aneksów kuchennych, w których mogą samodzielnie przygotować posiłki.
Naszym mieszkańcom zapewniamy:
– całodobową opiekę pielęgniarską,
– stały kontakt z lekarzem rodzinnym i lekarzami specjalistami,
– całodobowe wyżywienie dostosowane do zaleceń dietetycznych,
– opiekę duszpasterską (msze odprawiane w kaplicy na terenie DPS)
W ramach zajęć terapeutycznych oferujemy:
– zajęcia rehabilitacyjne w tym rehabilitację przyłóżkową,
– turnusy rehabilitacyjne,
– udział w warsztatach terapii zajęciowej,
– chór śpiewaczy,
– muzykoterapię,
– koła zainteresowań,
– wycieczki krajoznawcze, pielgrzymki,
– wyjazdy w rodzinne strony.
Mieszkańcy biorą udział w uroczystościach patriotyczno-religijnych, przeglądach i występach artystycznych oraz uczestniczą w zawodach sportowych, wystawach prac, konkursach itp. Dom współpracuje z lokalnymi środowiskami oraz Środowiskowymi Domami Samopomocy z powiatu koszalińskiego i powiatów sąsiedzkich.